Mācības skolas piedāvātajās profesionālās pamatizglītības programmās, izglītojamajiem paver ceļu turpināt mācīties tālāk, kā arī strādāt par

  • galdnieka palīgu;

  • palīgšuvēju;

Profesionālās pamatizglītības programmās (1. - 3. kursā) skola piedāvā padziļinātu sociālo un darba rehabilitāciju.

Izglītojamie  apgūst arī tādus profesionālus mācību priekšmetus kā

  • „Lietišķā valoda”;

  • „Lietišķie aprēķini”;

  • „Lietišķā saskarsme”;

  • „Profesionālā svešvaloda”;

  • „Datormācība” u.c.

Savu profesiju audzēkņi varēs apgūt, izmantojot jaunākās paaudzes galdniecības instrumentus un iekārtas, rūpnieciskās šūšanas iekārtas un labiekārtotu mācību virtuvi.

3. kursa noslēgumā izglītojamie kārto

  • centralizēto valsts kvalifikācijas eksāmenu (saņemot profesionālās pamatizglītības 1. līmeņa kvalifikāciju un apliecību),

  • latviešu valodas centralizēto eksāmenu.