“Art is smart: Art as a tool of social inclusion”

Rīgas 4.pamatskola no 2023.gada marta līdz 2025.gada martam iesaistās Eiropas Savienības fondu programmas ERASMUS +  projekta “Māksla ir gudra: Māksla kā sociālās iekļaušanas instruments”  aktivitātēs. 

Projekta dalībnieki ir:

o   Rīgas 4.pamatskola  (Latvija) – projekta vadītājs

o   Smiltenes novada speciālā pamatskola (Latvija)

o   Damnicas skola bērniem ar speciālām vajadzībām /Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy (Polija)

o   Mielicas izglītības centrs bērniem ar speciālām vajadzībām/  Powiatowy Zespol Placowek Szkolno Wychowawczych w Mielcu (Polija)

o   Josifa Matosa pamatskola/  Osnova skola Josipa Matosa (Horvātija).

Piecas skolas, kuras realizē speciālās izglītības programmas -  līdzīgas pēc struktūras un lieluma, bet no dažādām vidēm,  iespējams, ar atšķirīgu pieeju mākslas terapijas elementu pielietošanu izglītības darbā - tas paver iespēju lieliskai sadarbībai.

Izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem bieži tiek izolēti no starptautiskiem projektiem svešvalodu zināšanu trūkuma dēļ, kas apgrūtina  kopīgas aktivitātes ar dažādu skolu audzēkņiem.  Šis projekts piedāvā mākslu kā universālu valodu, kas ikvienam ir saprotama, neatkarīgi no tā, vai un kādā valodā izglītojamie runā. Māksla un iesaistītās dažādās kultūras nodrošina eiropeisku šī projekta dimensiju, kas atbilst mūsu audzēkņu vajadzībām un iespējām.

Projekts paredz:

o   Piecas 5 dienu kompleksās aktivitātes katrā no skolām, mācību pasākumus izglītojamiem un pedagogiem;

o   Projekta progresa un rezultātu publicēšanu Moodle platformā un skolu mājaslapās.

Sasniedzamais rezultāts:

o   25 skolotāji paplašinās zināšanas un prasmes mākslas terapijā un integrēs projektā apgūtās metodes ikdienas mācību procesā.

o   Vismaz  100 izglītojamie ar speciālām vajadzībām pilnveidos motoriskās, kognitīvās un sociālās kompetences, strādājot starpkulturālā vidē.

o   Tiks izveidota skolotāju rokasgrāmata ar metodiskiem ieteikumiem un paņēmieniem izglītojamo motoriskās, kognitīvās, emocionālās, akadēmiskās attīstības un sociālo kompetenču pilnveidošanai.