Rīgas 4. pamatskolas bibliotēkā katrs atradīs to, ko meklē.   Mācību grāmatu krājums ir plašs un atbilst skolas īstenoto mācību programmu apguvei. Bibliotēka lepojas ar lielu uzziņu,  daiļliteratūras un periodisko izdevumu krājumu gan pašiem mazākajiem, gan tiem, kas jau gatavojas uzsākt patstāvīgo dzīvi. Arī skolotāji skolas bibliotēkā vienmēr atrod vajadzīgo metodisko literatūru, kas palīdz viņiem nepārtraukti mācīties un celt profesionālo līmeni.
Bibliotekāre palīdzēs atrast informāciju priekšmetu un projektu nedēļām, piemeklēs grāmatu jebkuram lasītājam. Ir vērts apmeklēt bibliotēku arī tad, kad nezini, ko tieši tu gribi, jo jaunumu izstādē grāmatas bieži mainās. Bet ja kādas  grāmatas bibliotēkā vēl nav, droši jautā – kopā atradīsim iespēju kļūt pie tās!
 Bibliotēka aicina visus skolēnus un skolotājus uz izstādēm, pasākumiem, ekskursijām.  Pieejams dators un internets, Smart TV, spēles