Piekļūstamības paziņojums

Rīgas 4. pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo Rīgas 4. pamatskolas tīmekļvietni – www.r4ps.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas 4. pamatskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

Attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrāna lasīšanas ierīces, nevar piekļūt informācijai. Nākotnē tiks uzsākta alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem.

Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu.

Šajā tīmekļvietnē nav iestrādāti fonti vieglākai teksta uztveršanai, taču lietotājam ir iespēja  izmantot pārlūkprogrammā iebūvētās iespējas, izmantot operētājsistēmas iebūvētās iespējas vai instalēt īpašu pārlūka spraudni. Tāpat vietnē nav iestrādāta iespēja mainīt satura krāsas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 22.03.2021. Izvērtēšanu veica Inese Ābele.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: izvērtēšanas protokols

Piekļūstamības alternatīvas:

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam kā alternatīvu e-pasta saziņu: r4ps@riga.lv  Lūgums norādīt saiti uz saturu (URL); Jūsu vārdu un e-pasta adresi; formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, piekļūstams PDF).

Atsauksmēm un saziņai

Mēs iespēju robežās cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

Tālrunis: 67524003

Adrese: Tirzas iela 2, Rīga, LV - 1024

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

Iestādē atbildīgais ir direktora vietnieks informācijas nodrošinājuma un informātikas jautājumos  Vladislavs Vasenkovs (t. nr:  67514132)

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.03.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja:
direktora vietnieks informācijas nodrošinājuma un informātikas jautājumos

Vladislavs Vasenkovs