Fotogrāfijas

Visām fotogrāfijām, kas tiek izvietotas skolas mājas lapā www.r4ps.lv, ir saņemt piekrišana.

Personas dati

Personas dati tiek izmantoti tikai skolas vajadzībām, netiek nodoti trešajām personām un izmantoti komerciāliem nolūkiem.