Latvijas skolas soma  arī mums!

 Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā Latvijas valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Programma „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes  nacionālo identitāti,  pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti,  attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci,  paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Līdz ar to plānojam realizēt sekojošas jomas:

  • Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības.
  • Latvijas daba un kultūrainava.
  • Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes.