Lai iepazīstinātu draugus, kad viņi atbrauks pie mums, ar maskošanās tradīcijām Latvijā, vispirms jau pašiem labi jāiepazīstas ar tām.   Te nu noderēja skolotājas Līgas stāstījums un skaidrojums par kopīgo un atšķirīgo Helovins tradīcijās un  ķekatnieku izdarībām, kuras, kā zināms, notiek vairākas reizes gadā.

Un tad jau arī  klāt nodarbības cikls, kad skolotāju vadībā nedēļas garumā tika veidota dažādas maskas.