Maksātājs:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga,LV-1050

Reģ. Nr. LV 90011524360

AS Luminor Bank

konts LV79RIKO0021000716060

 Saņēmējs:

Rīgas 4.pamatskola

Tirzas iela 2, Rīga, LV-1024

Tālrunis 67524019, tālrunis 67514131

RD iestādes kods: 2102370